پیوندهای مهم


 

 
 

  

 

 

X
اخبار

دفتر سنتی گواهی امضاء حذف شد !

همزمان با میلاد با سعادت حضرت امام حسن عسگری (ع) برگی دیگر از تقویم پر افتخار سامانه ی ثبت الکترونیک اسناد ورق خورد و در اجرای قانون جامع حدنگار (کاداستر) یکی دیگر از دفاتر دستنویس دفاتر اسناد رسمی حذف گردید .
شنبه 18 دی 1395
5149

 

 

بنام خدا

دفتر سنتی گواهی امضاء حذف شد !

 

 

 

 

 

همزمان با میلاد با سعادت حضرت امام حسن عسگری (ع) برگی دیگر از تقویم پر افتخار سامانه ی ثبت الکترونیک اسناد ورق خورد و در اجرای قانون جامع حدنگار (کاداستر) یکی دیگر از دفاتر دستنویس دفاتر اسناد رسمی حذف گردید .

از امروز – شنبه – هجدهم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج ، دفتر سنتی گواهی امضاء ، در دفاتر اسناد رسمی منتخب (پایلوت) حذف گردید و گواهی امضاء در این دفاتر به صورت الکترونیک انجام می شود .

در ادامه راهنمای تصویری گواهی امضای الکترونیک بصورت کامل ارائه شده است .

لازم به ذکر است در دفاتر پایلوت ، دفتر گواهی امضاء دستنویس نیز تکمیل و از متقاضی گواهی امضاء ، امضاء اخذ می گردد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تهیه گزارش : ساغر جمشیدی

بنچاق