پیوندهای مهم


 

 
 

  

 


 

X
اخبار

با تصویب مجلس؛ ثبت نقل و انتقال اموالی که مالیات آنها پرداخت نشده، ممنوع شد

با تصویب بند 50 این لایحه، متنی به عنوان تبصره های (3) و (4) به ماده (187) قانون الحاق شد. بر این اساس، دفاتر اسناد رسمی در هر مورد که نسبت به تنظیم اسناد وکالتی (بلاعزل) نسبت به اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی اقدام می کنند، موظفند یک نسخه از اسناد تنظیمی را حداکثر ظرف یک ماه به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کنند؛ مستنکف از حکم این تبصره، علاوه بر جریمه و مجازات مقرر در این قانون، مسوول جبران زیان و خسارت وارده به دولت است.
دو شنبه 11 فروردين 1393
10572


بسم الله النور


با تصویب مجلس؛

ثبت نقل و انتقال اموالی که مالیات آنها پرداخت نشده، ممنوع شد

تهران - ایرنا - نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ثبت نقل و انتقال اموال و دارایی های منقول و غیرمنقولی که بر آنها مالیات وضع شده است تا قبل از پرداخت بدهی مالیاتی را ممنوع کردند.


به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس و در ادامه رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی آن بندهای 50، 51 و 52 این لایحه را بررسی و تصویب کردند.

با تصویب بند 50 این لایحه، متنی به عنوان تبصره های (3) و (4) به ماده (187) قانون الحاق شد.

بر این اساس، دفاتر اسناد رسمی در هر مورد که نسبت به تنظیم اسناد وکالتی (بلاعزل) نسبت به اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی اقدام می کنند، موظفند یک نسخه از اسناد تنظیمی را حداکثر ظرف یک ماه به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کنند؛ مستنکف از حکم این تبصره، علاوه بر جریمه و مجازات مقرر در این قانون، مسوول جبران زیان و خسارت وارده به دولت است.

همچنین در تبصره دیگری سازمان امور مالیاتی کشور مکلف شد ظرف مهلت یکسال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون با اتصال به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک نسبت به اعلام میزان بدهی ملک مورد انتقال و امکان اخذ و واریز آن به حساب مالیاتی به صورت آنی از طریق دفاتر اسناد رسمی اقدام کند.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است امکان دسترسی بر خط به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را برای سازمان امور مالیاتی کشور جهت اجرای مفاد این ماده فراهم کند.

با تصویب نمایندگان مجلس، پس از اجرای مفاد این ماده ثبت نقل و انتقالات اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول که به موجب این قانون برای آنها مالیات وضع شده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی قطعی مورد انتقال، ممنوع است. متخلف، در پرداخت مالیات متعلقه مسوولیت تضامنی دارد.

همچنین در صورتی که پس از اتصال سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان امور مالیاتی کشور بدهی مالیاتی ملک مورد معامله را از طریق سامانه مذکور اعلام نکند منتقل الیه و سردفتر اسناد رسمی در قبال بدهی مالیاتی ملک مورد معامله مسوولیتی نخواهند داشت.

نمایندگان مجلس، تهیه آیین نامه اجرایی این ماده را به همکاری سازمان های امور مالیاتی کشور و ثبت اسناد و املاک کشور منوط کردند که ظرف 6 ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب رییس قوه قضاییه می رسد.** جریمه 30 درصدی برای تاخیر در پرداخت مالیات

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بند 51 این لایحه نیز مواد (189) و (193) قانون مالیات های مستقیم را اصلاح عبارتی کردند که بر اساس آن در ماده 189 عبارت «بندهای (الف) و (ب) ماده (95) این قانون» حذف شد.

همچنین در ماده 193 عبارت «مقررات این قانون» به عبارت «این قانون و مقررات مربوط به آن» اصلاح و عبارت «و در مورد سر دفتر مشمول جریمه ای معادل ده درصد (10%) مالیات» حذف شد.

وکلای ملت با تصویب بند 52 این لایحه، ماده (192) قانون و تبصره آن را اصلاح کردند؛ بر این اساس، در تمامی مواردی که مودی یا نمانده او که به موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی است چنانچه نسبت به تسلیم آن در موعد مقرر اقدام نکند، مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل 30 درصد مالیات متعلق برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون و ده درصد (10) مالیات متعلق برای سایر مودیان است.

حکم این ماده در مورد درآمدهای کتمان شده در اظهارنامه های تسلیمی یا هزینه های غیرواقعی نیز جاری است.

در تبصره این ماده نیز سازمان امور مالیاتی کشور مکلف شد: تکالیف و وظایف مودیان مالیاتی در مورد نحوه تنظیم و مواعد زمانی تسلیم اظهارنامه مالیاتی را از طریق رسانه ملی، روزنامه های کثیرالانتشار و سایر وسایل ارتباط جمعی به اطلاع عموم برساند.

 

خبرگزاری جمهوری اسلامی